Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

Enterprise Resource Planning Systems

Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

En temel düzeyde, ERP yazılımı tüm organizasyondaki süreçleri ve bilgileri akıcı hale getirmek için bu çeşitli fonksiyonları tek bir sistemle bütünleştirir.

Tüm ERP sistemlerinin merkezi özelliği, farklı iş birimleri tarafından kullanılan çok sayıda işlevi destekleyen paylaşımlı bir veritabanıdır. Pratikte bu, farklı bölümlerdeki çalışanların - örneğin, muhasebe ve satış - özel ihtiyaçları için aynı bilgilere güvenebileceği anlamına gelir.

Logo Erp Çözümü

Logo ERP çözümleri, rekabet odaklı işletmelerin yerel ve uluslararası güncel standartlara uyum sağlamasını kolaylaştıran hazır bir altyapı ile tüm iş süreçlerinde verimlilik sağlayan etkin bir yönetim kabiliyeti sunar.

Netsis Erp Çözümü

Netsis serisi ürünlerin en kapsamlı versiyonu olarak geliştirilen Netsis 3 Enterprise, Türkiye ve yurt dışında işletme ve şubeleri olan kurumlara yönelik ve bu işletmelerin tamamı ile entegre ve modüler olarak çalışan bir ERP çözümüdür.

Mikro Erp Çözümü

Mikro Fly ile tüm iş süreçlerinizi tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetebilir, faaliyet gösterdiğiniz sektörün ihtiyaçlarına göre kolaylıkla özelleştirebilir ve hızlıca canlı kullanıma geçebilirsiniz.